Prelucrarea datelor cu caracter personal
Primatech SRL
RO12006031
J24/373/1999
Str. Avram Iancu, nr. 29, 430313
Baia Mare, Maramureș
Prelucrarea datelor cu caracter personal
Asigurarea protecției datelor cu caracter personal se face în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă pe teritoriul României. Întrucat unul dintre principiile esențiale ale acestui cadrul legal îl reprezintă transparența, dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs. cu caracter personal atunci când interacționati cu noi în legatură cu produsele și serviciile noastre, inclusiv prin site-ul nostru web.
Ne rezervăm dreptul de a actualiza și modifica periodic această Politică de Confidențialitate, pentru a reflecta orice modificări ale modului în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal sau orice modificări ale cerințelor legale. În cazul oricarei astfel de modificări, vom afișa pe website-ul nostru versiunea modificată a Politicii de Confidențialitate, motiv pentru care vă rugam să verificați periodic continuțul acestei Politici de Confidentialițate.
Întrucît suntem întotdeauna deschiși să aflăm opiniile dumneavoastră, precum și să vă furnizăm orice informații suplimentare de care ați putea avea nevoie cu privire la prelucrarea datelor dvs, vă încurajam să contactați serviciul cu protecția datelor la adresa de e-mail: info@zipcard.ro sau prin poșta sau curier la adresa: Mun. Baia Mare Str. Avram Iancu 29 jud. Maramureș – cu mențiunea: în atenția responsabil cu protecția datelor.

Ce categorii de date cu caracter personal prelucrăm
În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dvs., astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:
-când vă creați un cont client, ne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele;
-cand plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele și prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, numărul de telefon, datele cardului bancar etc.
Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal.

Care sunt scopurile și temeiurile prelucrării
Vom utiliza datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

Pentru prestarea serviciilor în beneficiul dvs.
Acest scop general poate include, după caz, urmatoarele:
a) Crearea și administrarea contului în cadrul platformei online;
b) Prelucrarea comenzilor, inclusiv preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;
c) Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natura referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;
d) Returnarea produselor conform prevederilor legale;
e) Rambursarea contravalorii produselor conform prevederilor legale;
h) Asigurarea serviciilor de suport, inclusiv oferirea de raspunsuri la întrebarile dvs cu privire la comenzile dvs sau la bunurile și serviciile Primatech.

Ce drepturi aveți
Regulamentul general privind protecția datelor va recunoaște o serie de drepturi în legatura cu datele dvs. cu caracter personal. Puteți solicita accesul la datele dvs., corectarea oricaror greșeli din fișierele noastre și/sau vă puteți opune la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. De asemenea, vă puteți exercita dreptul de a vă plânge autorității de supraveghere competente sau de a vă adresa justiției. După caz, puteți beneficia și de dreptul de a solicita ștergerea datelor dvs. cu caracter personal, dreptul la restricționarea prelucrării datelor dvs. și dreptul la portabilitatea datelor.
Pentru a vă putea exercita drepturile, ne puteți contacta folosind detaliile de contact expuse mai sus.